ภาพการปฏิบัติงาน

ข่าวกิจกรรม วัน เสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562, เวลา 16:44 น. 601 ครั้ง จารุวรรณ

ภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก